De komende tijd worden er verschillende online beginnerscafés georganiseerd door het IHBV. Op deze pagina geven we een korte introductie van onze sprekers. We zijn blij dat Noks, Wendy, Pauline en Sylvia hun bijdrage willen leveren. Op de pagina van het desbetreffende HB-Café lees je wie de spreker is.

Noks Nauta

Foto: Gijs de Kruijf (c)
Foto: Gijs de Kruijf (c)

Bedrijfsarts niet praktiserend en arbeids- en organisatiepsycholoog. Promoveerde op samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen. Medeoprichter van het IHBV (2010).
Werkt sinds 2001 aan deskundigheidsbevordering omtrent hoogbegaafdheid bij professionals, zoals psychologen en artsen. Verzamelt (middels onderzoek) en verspreidt (middels artikelen, presentaties en workshops) kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Publiceerde samen met Sieuwke Ronner het boek ‘Ongeleide projectielen op koers. Over werken en leven met hoogbegaafdheid’ (2007) en was coauteur van Janneke Breedijk in ‘Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst’ (2012). www.noksnauta.nl 
Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in’ en van ‘Hoogbegaafde senioren’.

Wendy Haanschoten

Wendy Haanschoten (1973) is sinds april 2019 bestuurslid van het IHBV. Eerst als secretaris en sinds 1 januari 2021 als voorzitter. Daarnaast neemt ze deel aan de projectgroep HB en ASS en is ze betrokken bij de oprichting van het HB-café in Amersfoort. In het dagelijks leven is zij adviserend apotheker, lid van het dagelijks bestuur van de OR en autisme ambassadeur binnen Achmea. Verder is ze daar tevens secretaris van de ZIMA’s (ZorgInhoudelijk en Medisch Adviseurs en zit ze in het bestuur van Diversiteits Netwerken Achmea (DNA). Zij vindt het belangrijk dat er meer openheid komt over neurodiversiteit, en is gewend gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zij woont met haar gezin in Amersfoort. Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen, sporten (vooral met vriendinnen) en cruisen.

Pauline Coret

Pauline Coret-Bökenkamp (1973) is al sinds 2013 actief binnen het IHBV. Zij is begonnen als coördinator bij het hb-café in Delft, heeft meegeholpen met de organisatie van verschillende symposia en is de projectmanager in de werkgroep HB-ASS.

Sylvia Tas

Sylvia Tas - HB-Café Zeeland

Sylvia Tas kreeg als moeder te maken met de bijzondere eisen van zowel zwakbegaafde als hoogbegaafde kinderen. Vanuit de behoefte de juiste begeleiding te vinden voor haar kinderen kwam ze in het onderwijs terecht en van daaruit specialiseerde ze zich in hoogbegaafdheid. Voor het IHBV is ze coördinator van het HB-Café team in Zeeland.