08-06-2018 HB-Café Utrecht: Wat zég je nou eigenlijk?

In Archief Utrecht by HB-Café Utrecht

Hoogbegaafden praten vaak net zoals ze denken. Snel, chaotisch, divergent of ver vooruit. Dit zorgt in de communicatie met anderen vaak voor ruis op de lijn: de ander kan de woorden niet goed duiden en de hoogbegaafde voelt zich niet begrepen. Deze grote bron van frustratie in samenwerking en op het sociale vlak is onderwerp van gesprek tijdens het HB-café Utrecht op vrijdag 8 juni 2018. De avond staat onder leiding van Maïa van der Meer.

Waar communicatie hét middel is om met anderen in verbinding te staan en je plek te vinden in de maatschappij, is het voor veel hoogbegaafden soms juist een struikelblok in de omgang met anderen. Vanuit het gebrek aan wederzijds begrip voelt de hoogbegaafde zich anders en al snel alleen, met alle gevolgen van dien. Tijdens dit HB-café gaan we onderzoeken waar het nou eigenlijk misgaat in de communicatie met anderen. Wat maakt dat mensen elkaar niet begrijpen. En hoe kun je met kennis uit de communicatietheorie en inzicht in je eigen manieren van communiceren oefenen om in het vervolg meer onderling begrip te hebben.

Dit HB-café wordt geleid door Maïa van der Meer, coach van Meer Coaching & Advies. Vanuit haar verleden als docent Communicatiemanagement en trainer Communicatieve Vaardigheden neemt ze inzichten mee uit communicatietheorieën, waar je als hoogbegaafde je voordeel mee kunt doen. De avond biedt geen kant-en-klare oplossingen voor de communicatie met anderen. Het is vooral bedoeld als een verkenning van mogelijke hobbels, drempels en valkuilen in jouw dagelijkse communicatie.

HB-Cafés bieden een combinatie van een informatieve bijeenkomst en een ontmoetingsplaats voor hoogbegaafde mensen en andere belangstellenden. Ze worden georganiseerd door het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), dat als doel heeft het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Er zijn HB-Cafés in Arnhem, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Utrecht, Vlaanderen, Breda en Zwolle.

Locatie: The Colour Kitchen, Oudegracht 214 , Utrecht (www.thecolourkitchen.com)
Datum: vrijdag 8 junimaart 2018
Aanvang: 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) tot 22.00 uur; daarna gelegenheid tot napraten.
Kosten: € 17,50 (inclusief koffie, thee, water. Overige consumpties voor eigen rekening)
Aanmelding: https://hb-cafe.nl/evenementen.