27-10-2017 HB-Café Delft: Hoogbegaafd en dan… (Beginnerscafé)

In Archief Delft by HB-Café Delft

Verslag

Hoogbegaafd, en dan..?

HB-Café Delft organiseerde op 27 oktober 2017 voor de vierde keer alweer een HB-Café voor mensen die nog maar kort bezig zijn met vragen rond hun (vermeend) hoogbegaafd zijn. Ook nu weer uitverkocht: 30 deelnemers kwamen deze avond naar gebouw ‘De Zuster’. Van alle leeftijden (opvallend veel mannen dit keer!). Sommigen wisten al wat langer van hun (mogelijke) hoogbegaafd zijn, velen waren nog maar heel kort met het thema bezig. Het IHBV wordt goed op het Internet gevonden.

Al snel zat de sfeer en ook de aandacht er goed in en werd er regelmatig gelachen. Na een korte introductie, waarin we o.a. foto’s van enkele ‘beroemde’ hoogbegaafden lieten zien, zoals Mozart, Marie Curie en Johan Cruijff (‘Je ziet het pas als je het door hebt’), vroegen we de deelnemers om per tafel op een blad met gezichtsuitdrukkingen en termen van bijbehorende gevoelens aan te geven welke gevoelens zij nu herkenden met betrekking tot hun hoogbegaafd zijn en welke ze misten, ieder mocht drie stickers plakken. Hier de top vijf van de gevoelens en de aantallen mensen die daar een sticker bij plakten.
● Interested: 13
● Bored: 9
● Thoughtful: 8
● Confused: 6
● Frustrated en embarrassed: allebei 5

Als gevoelens die men op de lijst miste, werden genoemd: onzeker, geremd en rancuneus

Aan sommige tafeltjes zag men vooral negatieve gevoelens had en anderen merkten juist dat ze vooral positieve gevoelens ervaarden.
De volgende opdracht was om per tafel uit te wisselen hoe men de (vermeende) hoogbegaafdheid had ontdekt, en om daarna als groepje twee of drie vragen te formuleren voor deze avond. Hier volgen die vragen, samengesteld uit de acht lijstjes. We hebben ze gegroepeerd naar thema.

Algemeen
● Wat bepaalt dat iemand HB is?
● Wel of niet testen?
● Kun je ook HB zijn als scores op IQ-test niet opvallend zijn?
● Wat kun je met de wetenschap hoogbegaafd te zijn?
● Wat moet ik doen als ik het weet?
● Hoe kun je HB positief inzetten?
● Wat zijn verschillen en overeenkomsten met autismespectrumstoornissen?
● Hoe word je een succesvolle HB?
● Imposter syndroom

Hoog sensitiviteit
● HB, HSP, SI (sensorische informatieverwerking/ prikkelverwerking en de onderlinge relaties?

Communicatie
● Hoe omgaan met werk, collega’s, frustraties, andere mensen, verwachtingen?
● Onbegrip: hoe hiermee om te gaan?
● Hoe communiceer je over je HB binnen je sociale kring?
● Idem m.b.t. je werk
● Hoe het beste communiceren met niet-HB?

Overig
● Wanneer komt er een coming-out-dag/ week voor hoogbegaafden? Waarom weten we dit niet? (Aanvulling: In 2018 is de Week van de Hoogbegaafdheid van 10 t/m 18 maart. Zie: https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/)
● Kunnen we iets leren van de homo-lesbo-emancipatie?
● Hoe verspreiden en vergroten we de kennis over HB in het hulpverleningscircuit?
● Hoe kun je andere HB-ers helpen?

Deze vragen zouden terugkomen in het programma na de pauze.

Daarna werd het Delphi-model van hoogbegaafdheid uitgelegd, een model dat is ontwikkeld door een groep van 20 experts en dat beschrijvend is. Hoe ziet een hoogbegaafde eruit? Het is te zien als een set van kenmerken, waarvan een hoge intelligentie er één van is. Dit model staat aan de wieg van het IHBV. Vóór die tijd ging bijna alle literatuur over hoogbegaafdheid over kinderen. Ook kwam het principe van de leercurve aan bod:
● Onbewust onbekwaam
● Bewust onbekwaam
● Bewust bekwaam
● Onbewust bekwaam

Zo kun je als hoogbegaafde die zoekende is naar hoe om te gaan met je hoogbegaafdheid, nagaan waar jij behoefte aan hebt om van ‘onbewust onbekwaam’ tenslotte ‘onbewust bekwaam’ te worden. Het beeld van het rijbewijs werd aangehaald: we moeten dat halen om te leren omgaan met dat hele snelle brein, om daarbij niet uit de bocht te vliegen en toch in beweging te blijven anders gaat ie roesten.

Na de pauze bespraken we een aantal topics uit de domeinen werk, relaties en hobby’s en wat er aan kennis is over hoogbegaafdheid. Daarbij werden de vragen en punten die men in het eerste deel had genoteerd, meegenomen en aan het eind van de bijeenkomst werd gecheckt of alles voldoende aan bod was geweest. Er was veel herkenning onderling, men gaf elkaar steun en praktische tips. We hopen dat de deelnemers in hun zoektocht verder op weg zullen gaan. Na afloop werd er nog door veel mensen uitgebreid nagepraat onder het genot van een drankje.

Pauline Coret en Noks Nauta, team Delft en inleiders van dit HB-Café