04-11-2016 “Bore-out, ziek van verveling”

In Archief Haarlem by HB-Café Haarlem

Verslag HB-Café Haarlem d.d. 4 november 2016
Thema: “Bore-out, ziek van verveling”; Frouke Vermeulen

Ontzéttend moe zijn, excessief gedrag tonen en een laag zelfbeeld hebben. Het zijn bekende verschijnselen, die vaak te zien zijn bij een nog redelijk onbekend fenomeen; ‘bore-out’. Mensen die dit meemaken, worden echt ziek van verveling. De Belgische Frouke Vermeulen is hoogbegaafd en is hersteld van een bore-out. Zij schreef het boek ‘Vechten tegen verveling’ en begeleidt nu mensen in haar praktijk om met een bore-out om te gaan of te voorkomen. Frouke sprak hierover op vrijdag 4 november in het hb-café in Haarlem.

Een avond vol verveling
Met haar mooie Belgische tongval bereidt Frouke Vermeulen het Haarlemse publiek voor op een avondje vol verveling. Daarbij maakt ze goed gebruik van wetenschappelijke onderbouwing om bore-out te duiden. “Want bore-out is een nog zeer onbekend fenomeen dat meer onder de aandacht zou moeten komen en uit de taboesfeer gehaald moeten worden, om mensen te kunnen helpen”, vertelt Frouke. Daarom trekt ze het land in, om mensen te informeren over bore-out, zowel werknemers als werkgevers. “Deze laatste groep denkt vaak onterecht dat werknemers alleen ziek kunnen worden van een te hoge werkdruk. Ze realiseren zich vaak niet dat ook een te lage werkdruk een negatieve uitwerking kan hebben op de mentale en fysieke gesteldheid. In dat geval is de kans groot dat werknemers een bore-out hebben.” Door de onbekendheid van bore-out, en het taboe daarover, zou het aantal werknemers dat verkeerd gediagnosticeerd wordt met een burn-out weleens heel hoog kunnen zijn, vullen gasten uit de zaal aan.

Hoe de verveling toesloeg
Frouke vertelt dat ze als hoogopgeleide dertiger hoge verwachtingen had van haar eerste baan. Maar al snel bleek dat ze de energie en ambities die ze had helemaal niet in haar functie kwijt kon. Sterker nog; ze liep zo vast in het ‘nauwe corset’ van haar werkgever dat ze zich letterlijk bijna doodverveelde. Dit heeft heel lang geduurd, omdat ze het uit schaamte aan niemand durfde te vertellen. Dus veinsde ze dat ze het naar haar zin had. Ondertussen raakte ze geobsedeerd door de klok, die zó tergend langzaam doortikte dat het bijna leek of hij stilstond, vertelt Frouke diverse malen. Ze kon niets anders doen dan apathisch naar haar scherm te kijken en nutteloos op haar stoel te blijven zitten. Zo vocht ze jarenlang tegen de verveling dat ze uiteindelijk instortte. Ze ging met haar klachten naar de huisarts en kreeg de diagnose: bore-out. Door het ziekteverlof dat daarop volgde, had ze de tijd en ruimte om met haar teleurstelling, schaamte en frustratie om te gaan. Met psychische hulp kwam ze er weer bovenop. Haar inzicht in de ontwikkeling van de ziekte, het verloop ervan en het herstel deelt ze in haar boek ‘Vechten tegen verveling’. Daarbij heeft ze een eigen praktijk waarin ze cliënten coacht om met hetzelfde thema te dealen en geeft ze workshops.

De rol van hoogbegaafdheid
Een bore-out kan iedereen overkomen, vertelt Frouke. “Maar ik heb zelf ervaren, en ik zie ook in mijn praktijk, dat veel mensen met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid ziek kunnen worden van verveling. Ik krijg daar wel vragen over, zoals: “Hoe komt het nou dat hoogbegaafden meer kans hebben op een bore-out”? Veel mensen denken dat hoogbegaafden superslimme mensen zijn die alles met vijf vingers in hun neus doen, zowel makkelijke als moeilijke taken. Dezelfde mensen kunnen zich absoluut niet voorstellen dat hoogbegaafde mensen ziek kunnen worden van alleen maar makkelijke klussen. Ik leg ze dan uit dat juist hoogbegaafde mensen het nodig hebben om dingen te doen die op hun niveau zijn. Want hoogbegaafden zijn mensen met veel talent, creativiteit en interesses. Als die gaven niet tot uiting kunnen komen, dan wordt het brein niet goed genoeg beloond en ontstaat er uiteindelijk een gevoel van somberheid en uiteindelijk depressie. Daarbij willen veel hoogbegaafden dat wat ze doen zo perfect mogelijk doen, met een grote mate van autonomie. Op die manier vinden zij hun intrinsieke bevrediging. Daar worden ze door gedreven en daarvoor hebben ze ook beloning nodig.

Een zeer geslaagde avond!

M. Zuidhof

img_2154

img_2155

img_2156