04-11-2016 “De theorie van positieve desintegratie: persoonlijke ontwikkeling volgens Kazimierz Dabrowski”

In Archief Zwolle by HB-Café Zwolle

Het onderwerp van dit HB-café was de theorie van Dabrowski over positieve desintegratie.
Lotte van Lith trad op als spreker.

Lotte lichtte eerst toe hoe ze in contact was gekomen met deze theorie en waarom die haar aansprak en vertelde over de grote vragen die haar bezighouden en hoe ze daarmee omgaat.

De theorie van Dabrowski spreekt veel hoogbegaafden aan en is herkenbaar voor hen. De kern ervan kun je omschrijven als ‘Uit conflicten ontstaat groei’. Lotte legde uit wat in psychologische zin bedoeld wordt met ‘conflict’. Namelijk als je ‘het gevoel hebt, niet meer met jezelf en/of met je omgeving samen te vallen’. Er gaat als het ware iets wringen en daaruit komt de impuls voort om in beweging te komen, verder te ontwikkelen.

Daarna volgde uitleg over de elementen van ons ontwikkelingspotentieel en op het begrip ‘overexcitabilities’. Die gevoeligheden komen voor op vijf verschillende gebieden, die nader door Lotte werden toegelicht. Ook noemde ze voorbeelden van bekende figuren uit de actualiteit of literatuur. En ze gaf tips, hoe ermee om te gaan.

Vervolgens kregen de aanwezigen een exposé van de verschillende lagen/niveaus van positieve desintegratie met uitleg over de betekenis ervan in de dagelijkse realiteit.

Zowel in de pauze als na het inhoudelijke deel van de avond leidde het onderwerp tot geanimeerde gesprekken.
De evaluaties gaven een positief beeld van de avond en de meeste deelnemers waren kennelijk heel tevreden over wat ze gehoord en geleerd hadden.