18-03-2016 “Het Delphimodel: wat betekent het voor jou?”

In Archief Zwolle by HB-Café Zwolle

Verslag van het HB-Café Zwolle, 18 maart 2016

Het Delphimodel: wat betekent het voor jou?

In aanwezigheid van zo’n 20 geïnteresseerden heeft het team van HB-Café Zwolle onder leiding van Arja Roozemond, Marga Spaanjaars en Ali Hekman een avond verzorgd over Het Delphimodel. In het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid was de bijeenkomst gericht op mensen die er recent achter zijn gekomen dat ze hoogbegaafd zijn of die dit nog bij zichzelf aan het onderzoeken zijn. Dit resulteerde in een geanimeerde avond waar een groot aantal nieuwe gezichten op af is gekomen.

De avond is ingeleid door Marga Spaanjaars met uitleg over het Delphimodel. Zij lichtte toe dat het model niet uitsluitend een hoog IQ als kenmerkend beschouwt voor hoogbegaafdheid, maar ook andere eigenschappen onderscheidt. Daarbij gaat het zowel over eigenschappen van hoogbegaafden zelf als hun verhouding tot en interactie met de omgeving. Marga gaf als onderdeel van haar presentatie toelichting op het denken, zijn, voelen, willen, doen en waarnemen vanuit HB-perspectief.

In het vervolg van het programma onder leiding van Arja Roozemond en Ali Hekman, was veel plaats voor uitwisseling van persoonlijke ervaringen in relatie tot de eigenschappen van het Delphimodel.

Een inventarisatie in de zaal wees uit, dat de aanwezigen zich in grote mate herkennen in één of meer elementen van het Delphimodel. Ook de verhouding tot (het onbegrip van) niet-hoogbegaafden in de omgeving leidde hierbij tot nieuwe inzichten. De conclusie was dan ook dat je er zelf invloed op hebt om je hoogbegaafdheid als iets positiefs te ervaren en steun kunt vinden bij andere hoogbegaafden.