18-03-2016: Hoe denkpatronen je leven bepalen – Inzichten uit positieve psychologie

In Archief Utrecht by HB-Café Utrecht

Verslag door Paula Geurts

Het aantal deelnemers aan deze avond lag rond het maximale aantal van 30.

Maïa van der Meer was uitgenodigd om ons vanuit haar expertise, over het onderwerp “Geluk” te vertellen. Hierbij zijn de volgende vraagstukken de revue gepasseerd:

 • Wat is geluk?
 • Waar zijn de mensen het gelukkigst?
 • Wat heeft invloed op het geluksgevoel en kunnen we zelf gebruiken om gelukkiger te
  worden?

18-3-2016Utrecht

Rondvraag: Wie is er voor het geluk geboren? Hoe voelt dit?
Eén deelnemer reageerde inderdaad voor het geluk geboren te zijn: “Het is het gevoel de wereld ‘altijd’ als positief te ervaren. Waar ik ga is het fijn, mooi, goed, etc.”

Vervolgens legde Maïa uit dat er een basisgeluksgevoel is en hoe die vergroot kan worden.

40% van het geluksgevoel ligt vast in de genen
10% van het geluksgevoel wordt door de omgeving bepaald
50% van het geluksgevoel wordt door eigen keuzes bepaald

Naar welk gedeelte gaat de meeste energie naartoe?
In het algemeen kan men zeggen dat de meeste energie gaat naar de omgeving. We geven dus de meeste energie aan dat onderwerp wat het minst bijdraagt aan ons geluk.

Om hier verandering in te brengen hebben we o.a. ons dynamisch brein nodig, wat door de evolutie onderverdeeld is in:

 • reptielenbrein; het onbewuste
 • zoogdierenbrein; hierin zijn de emoties opgeslagen
 • menselijk brein; het zelfbewustzijn (hierin ligt ons vermogen veranderingen aan te brengen)

Hierna legde Maïa uit hoe hoogbegaafdheid hierin past. Over het algemeen ervaren hoogbegaafde mensen de imperfecte wereld als zeer teleurstellend en herkennen ze zichzelf niet goed in anderen, waardoor het aangaan van een band moeilijk is. Ook ervaren ze de tijd die hen is gegeven als zijnde te kort om zich op alle vlakken en interessegebieden maximaal te ontwikkelen.

Hierna werd de 5 groepen gevraagd te discussiëren over wat ‘geluk’ is. Per groep werd de conclusie op het clipboard vermeld, zodat dit met iedereen gedeeld werd en hier over gediscussieerd kon worden. Steekwoorden die hier uit kwamen waren:

 • authenticiteit
 • erkenning en herkenning
 • positief denken
 • kunnen relativeren
 • geluksmomenten door iets wat het hart raakt
 • expressie
 • gezondheid
 • innerlijke rust, houvast, geloof in iets
 • uiteindelijk toch nog ‘liefde’ gevonden (alsof dit iets vanzelfsprekends was) Iedereen barstte in lachen uit en vergrootte hiermee het geluksgevoel van de groep.

Geluk bevat dus zeer veel voor iedereen verschillende waarden. Het is volgens de deelnemers moeilijk in een definitie te vatten. Hoogleraar Meike Bartels heeft dit wel gedaan: Goed voelen + Goed functioneren = geluk. Het dilemma hierbij is dat de betekenis van goed voor iedereen verschillend is en ‘goed voelen’ anders is dan ‘geluk’ voelen. Je overwegend goed voelen kan wel volgens de deelnemers, maar je doorgaand gelukkig voelen kan niet.

Maïa liet de onderverdeling van de landen, waar de mensen het gelukkigst zijn, zien. Dit is onderzocht in het world hapiness report . Opvallend hieraan was dat het voornamelijk Europese en Westerse landen waren die in de top 10 staan. Hierbij werd door een deelnemer een kanttekening gemaakt, en wel dat dit onderzoek gekoppeld was aan het gevoel over inkomen, zorgsysteem en onderwijs. Dat dit gevoel in Europese en Westerse landen beter is dan landen waar mensen minder hebben, is evident. Deze deelnemer meldde ook dat in Zuid-Amerikaanse landen de familiebanden zeer hecht zijn en ondanks dat de mensen niet veel aan bezittingen hebben, ze zich toch heel gelukkig en tevreden voelen.

Maïa hield ons een schaal van – 10 tot 0 tot + 10 voor, waarbij – 10 voor ‘life sucks’, 0 voor ‘is dit alles’ en + 10 voor ‘life is great’ staat. Hierbij kan de vraag gesteld worden, wat gaat goed bij + 10 en wat gaat er fout bij – 10? Bij + 10 wordt meer betrokkenheid en een breder perspectief ervaren en bij – 10 juist een tunnelvisie.

Heeft het gelukkig zijn of ongelukkig zijn op zich ook gevolgen? Uit onderzoek blijkt dat gelukkige mensen gezonder zijn en langer leven dan ongelukkige mensen.

Wat kan ons geluk vergroten?

 • mededogen hebben voor de medemens en deze helpen
 • in alles wat positiefs zien
 • mensen vergeven
 • het aangaan van sociale banden
 • in balans zijn met lichaam en geest
 • positieve onderwerpen uitkiezen om te zien, lezen of horen
 • lachen in het algemeen en met mensen om hetzelfde lachen

Dit laatste werd heel erg duidelijk bij het zien van een korte film, waarbij mensen elkaar leerden kennen en ze herkenning in elkaar vonden. Dit zorgde ervoor dat ze naar elkaar lachten en samen om hetzelfde lachten. Dit werkte zo aanstekelijk dat ‘iedereen’ in de zaal begon te lachen. Uit dit filmpje is dus te leren hoe belangrijk het is diverse contacten te maken voor het houden van een blij gevoel en het bereiken van een basisgevoel van gelukkig zijn. Hierin kwam in de discussie de ‘zuidelijke’ cultuur en de ‘noordelijke’ cultuur tegenover elkaar te staan, omdat respectievelijk het buitenleven meer uitnodigt tot contact maken en de indeling van een individualistisch leven dit niet doet.

Maïa sprak haar wens uit, dat deze avond bijdroeg aan het vergroten van onze geluksgevoelens en ik denk en hoop dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we door het delen van onze persoonlijke visies inderdaad onze geluksgevoelens vergroot hebben.