09-10-2015 Persoonlijkheidsontwikkeling – Dabrowski

In Archief Groningen by HB-Café Groningen

09-10-2015 HB-Café Groningen: Persoonlijkheidsontwikkeling – Dabrowski

Op 9 oktober 2015 spreekt mevrouw Lotte van Lith over de theorie van Dąbrowski in het vierde HB (HoogBegaafden) Café in Groningen. Locatie: bovenzaal van “Het land van Kokanje”. De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema hoogbegaafdheid.

Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van Dąbrowski. Binnen het onderzoek naar hoogbegaafdheid krijgt deze theorie over persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer bekendheid. Dąbrowski schetst een persoonlijkheidsontwikkeling waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positief-constructieve wijze worden neergezet.

Begaafdheid wordt “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. Begaafdheid wordt niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief begrepen, waarbij er oog is voor individuele verschillen. De persoonlijke zoektocht naar en ervaring van zingeving die veel begaafde personen kenmerkt wordt binnen de TPD gerelateerd aan hoge intelligentie en hooggevoeligheid. Daarnaast stelt Dąbrowski het nastreven en uitdragen van persoonlijke waarden centraal, waarmee persoonlijke groei gekoppeld wordt aan veel benoemde kenmerken van begaafdheid als nieuwsgierigheid, gedrevenheid en rechtvaardigheidsgevoelens.

De introductie op de TPD wordt geïllustreerd met sprekende en kunstzinnige voorbeelden, filosofie en reflectie vullen de verkenning verder aan. Na de pauze wordt er tevens een korte oefening gemaakt en kunnen vragen gesteld worden.

Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, en verzorgt op internationaal niveau lezingen. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige bron van inspiratie. Meer informatie op: www.lottevanlith.nl.

Locatie: “Het land van Kokanje”, Oude Boteringestraat 9 in Groningen.