10-09-2021 HB-Café Zeeland: Hoogbegaafd en Liefdesrelaties

In Geen categorie by HB-Café Zeeland

Onderwerp van deze avond

Arja Roozemond bespreekt enkele uitdagingen die inherent zijn aan partnerrelaties. Is dat voor hoogbegaafden
anders? Wat is daar eigenlijk over bekend? (niet zoveel). En hoe zit het met het persoonlijke verhaal, hoe doe je
dit zelf?
Komen hoogbegaafden specifieke problemen tegen in intieme relaties? Er is wel wat onderzoek naar gedaan,
maar veel harde feiten zijn er niet. Het lijkt erop dat de verschillen met niet-hoogbegaafden niet eens zo heel
groot zijn. Wel valt er bijvoorbeeld iets te zeggen over humor en ook over het omgaan met conflicten en hoe die
kunnen samenhangen met de ‘hechtingsstijl’. Mogelijk interessanter is het om na te denken over hoe je hier zelf
mee omgaat. In iedere relatie zijn er een aantal uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Alleen al het besef dat
sommige uitdagingen normaal en onvermijdelijk zijn, kan helpen om je minder zorgen te maken over conflicten
of moeilijke gevoelens. Ook behulpzaam: weten welk gedrag bijdraagt aan het verduurzamen van een
partnerrelatie.
Een andere vraag die de laatste tijd aan de orde is: wat is de mogelijke invloed van de Covid-19 pandemie en alle
daarmee samenhangende maatregelen? Wat gebeurt er in een bestaande relatie als je noodgedwongen meer
thuis bent, extra onder druk staat of het juist wel lekker rustig vindt als je niet iedere dag naar je werk hoeft?
Heeft de situatie invloed gehad voor degenen die op zoek zijn naar een partner?
Tijdens de avond komen een aantal elementen over het onderwerp aan de orde. Zoals we dat van een HB-café
gewend zijn, is er een mix van informatieoverdracht en gesprek over ervaringen en ideeën.

Over de spreekster van deze avond

Arja Roozemond werkt samen met haar partner in de praktijk RVDG, specialisten in persoonlijke ontwikkeling.
Zij is psychosociaal therapeut voor individuele begeleiding en relatietherapie en werkt ook als docent/trainer bij
de post-HBO opleiding tot HSP-coach. Arja is gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafden. Uitgangspunt
in haar werk is dat ieder mens graag ruimte wil geven aan de eigen uniciteit en autonomie. Én dat iedereen
ernaar verlangt om gewoon een beetje gelukkig te zijn en zich veilig te voelen.

Een impressie van de avond

Corona heeft een forse impact (gehad) op onze mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan. Tevens zijn
bestaande relaties veranderend. We delen hierover onze ervaringen, zowel positieve als negatieve. Arja hanteert
het Delphi-model voor de definitie van hoogbegaafdheid.
Er is onder hoogbegaafden geen onderzoek gedaan naar soorten partnerrelaties. Verwacht wordt dat de soorten
relaties gelijk zijn met de normale populatie. Mogelijk is het zo dat er onder hoogbegaafden minder specifieke
genderrollen zijn. Niet alleen IQ, maar ook EQ is belangrijk in de duurzaamheid van een relatie, aangezien een
soortgelijk niveau op beide ontwikkelingsgebieden ervoor zorgt dat er begrip voor elkaar is en voldoende
prikkeling binnen de relatie plaatsvindt. Bij hoogbegaafden onder elkaar is soms een half woord of een enkele
blik bij elkaar voldoende om te levelen. 85-90% van de hoogbegaafden is ook hoogsensitief.

In een conflict zijn HB’ers meer geneigd om uit een relatie te gaan: ze vermijden het conflict en trekken zich
terug. In geval van hoogsensitiviteit is dit een bedreiging voor de kwaliteit van de partnerrelatie wanneer het
conflict onopgelost blijft. Win-win en compromis is beter voor de relatie dan vermijding, al kan dit voor een
hoogbegaafde minder evident aanvoelen dan voor een niet-HB’er.
Arja bespreekt 14 vaardigheden van een veilige hechting, die invloed hebben op de kwaliteit van de
partnerrelatie. Je hechtingsstijl is een intern werkmodel, waarbij veilige hechting bestaat uit de ander
vertrouwen en echt gelooft dat de ander van je houdt en je waardeert, zodat je jezelf kan zijn. Een veilige
hechting is de beste basis voor een goede relatie.

Tot slot deelt Arja tips met ons om de kwaliteit van de partnerrelatie te verbeteren.