09-12-2016 “Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid; hoe wordt het je kracht?”

In Archief Arnhem by HB-Café Arnhem


Totdat het verslag gereed is, staat hier nog de aankondigingstekst.

Op vrijdagavond 9 december 2016 was er weer een HB-Café in De Coehoorn in Arnhem.

De termen hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid en overexcitabilities van Dabrowski worden vaak door elkaar gebruikt. Toch verschillen ze van elkaar. Hoe zit het precies en wat hebben hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid met elkaar te maken? Gastspreker op deze avond was Rianne van de Ven

Rianne is voorzitter van het IHBV, heeft een coachpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen en is ECHA-specialist in gifted education. Ze heeft aan de universiteit van Brussel, onder leiding van Prof. Dr. Elke van Hoof, onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

Voor de pauze presenteerde Rianne de wetenschappelijk onderbouwde informatie over wat hoogsensitiviteit inhoudt en hoe het zich verhoudt tot hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en de overexcitabilities van Dabrowski.

Na de pauze stond de avond in het teken van het herkennen van hoogsensitiviteit in jouw leven, wat het je brengt en hoe je voorkomt dat de wereld je overweldigt.