20-05-2016: Haptonomie, de balans tussen lichaam en geest

In Archief Utrecht by HB-Café Utrecht

Verslag HB-Café Utrecht Haptonomie, de balans tussen lichaam en geest

Op 20 mei was er boven restaurant Se7en weer een nieuw HB-Café van het IHBV Utrecht. Het onderwerp van de avond was: Haptonomie, de balans tussen lichaam en geest. Bij binnenkomst is er al meteen een verschil merkbaar tussen deze avond en andere bijeenkomsten van het IHBV. De stoelen staan opgesteld in een grote kring in plaats van rijen met daartussenin tafels. Later zal blijken dat dit bewust zo is neergezet.

Laura Drupsteen is de spreekster van deze avond. Ze werkt bij Synergos uit Amersfoort. Synergos is een haptonomiepraktijk die kinderen, jongeren en volwassenen begeleid. Laura is hierbij gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Voor we doorgaan met de avond maken we eerst een rondje langs de aanwezigen. De vragen die hierbij centraal staan zijn: Wie ben je en wat brengt je hier? De motivatie om naar deze avond te komen lopen erg uiteen. Enkele personen zijn niet aangetrokken door het onderwerp van de avond, maar zijn er voornamelijk omdat het een HB-café is. Verder zijn er mensen die moeite hebben met hun interne balans en die deze graag willen verbeteren. Daarnaast zijn er aanwezigen die reeds met haptonomie bekend zijn.

Laura Drupsteen is via een lange weg bij de haptonomie terecht gekomen. Als kind werd ze fysiek ziek wanneer ze ergens kwam waar veel spanning was. Ze was overal goed in, maar blonk nergens in uit. Na negen jaar werken voor een bank liep ze letterlijk en figuurlijk vast. Mede door aanraden van een haptotherapeut is zij theaterschool gaan doen. Daar bleek ook de leukste docent haptotherapeut te zijn. Nadat ze later na drie jaar AVRO weer vastliep, is ze weer bij een haptotherapeut terechtgekomen. Zo heeft ze er voor gekozen om zelf de opleiding te gaan doen. Dit is voor haar een thuiskomen, een plek waar ze zonder oordeel haarzelf kan zijn.

Het doel van de avond is: “Het doel is dat jullie aan het eind van de avond je meer bewust bent van dat je naast een goed stel hersens ook een lichaam hebt waar je ook gebruik van kunt maken.” Als voorbeeld geeft Laura aan dat hoogsensitieve personen juist een overdaad aan gevoelens ervaren. Deze gevoelens kunnen teveel worden, waardoor deze personen hun gevoelens uitschakelen. Haptonomie helpt je juist de gevoelens in balans te houden.

Wat is haptonomie eigenlijk? Een groot deel van de aanwezige geïnteresseerden hebben geen ervaring met haptonomie en weten niet wat het is. Haptonomie is de wetenschap van het gevoel. Maar wat is het gevoel eigenlijk? De aanwezigen geven elk hun eigen definitie van voelen. Het is grofweg te verdelen in twee groepen: Lichamelijk voelen en emotioneel voelen. Gevoel kan vanuit jezelf komen, maar ook van een ander èn de omgeving. Haptonomie helpt je zoeken naar de balans van voelen-denken-handelen. Daarnaast wordt er gezocht naar de balans tussen de verschillende emoties. De huidige maatschappij is voornamelijk gericht op de cognitieve functies, maar ieder is geboren als voeler. Onder al het denken en handelen zit nog steeds een gevoelslaag. Hoogbegaafden hebben vaak de neiging om vooral bezig te zijn met denken en handelen, maar voor een goede balans moet ook het gevoel aangesproken worden.

Na de theorie is het tijd voor de praktijk. De kring gaat rond. Waarom ben je gaan zitten op de stoel waar je zit? En wat vind je van de ronde opstelling. De verschillende beweegredenen en gedachten worden gedeeld. Wil er iemand op een andere stoel gaan zitten? Frank gaat verzitten, zodat de sheets beter leesbaar zijn. Op de vraag of het gevoel van de kring nu anders is, wordt verschillend gereageerd. Door het leegvallen van een stoel, voelt de één zich buitengesloten. De persoon aan andere kant van de lege stoel ervaart meer ontspanning door de toegenomen ruimte. Enkele anderen ervaren een onbalans in de kring door de verplaatsing van Frank. Het doel van deze oefening is meer bewust te worden van jouw manier en zo meer je keuzes bewust te ervaren.

Vervolgens vraagt Laura dat iedereen de kring wat kleiner maakt, zodat we dichter op elkaar zitten. Hoe voel je je nu? Het volgende verzoek is om zo dicht mogelijk bij elkaar te gaan zitten. Langzaam wordt de groep steeds compacter. Uiteindelijk gaan er drie personen midden in de cirkel zitten. Wat zijn de beweegredenen van deze personen? Wat vinden anderen ervan en willen ze zelf in het midden zitten? Er wordt uitgebreid besproken over onze beweegredenen en het gevoel dat we hebben bij deze opstelling. Na deze bespreking worden drie anderen in het midden gezet. Ze hebben net aangegeven dat dit niet de plek is waar ze willen zitten. Is de sfeer veranderd en zo ja, hoe? Hoe vinden de gewisselde personen dat ze moesten veranderen van stoel? Na deze boeiende en open bespreking is het tijd voor een korte pauze.

Na de pauze is de kring weer in zijn oude vorm. Er wordt gevraagd om de rechter hand onder de rechter bil te leggen. Concentreer je op je arm en voel het stromen. Na enkele minuten wordt er gevraagd wat ons gevoel is tijdens het zitten en erna. Hetzelfde mogen we doen met de linkerzijde. Het doel van de oefening is het uitbreiden van het gevoel. Door bewust met je lichaam bezig te zijn roep je een andere gemoedstoestand op en kan je je hoofd leegmaken.

De laatste oefening van de avond wordt uitgevoerd door twee deelnemers. De bedoeling is om op een grote rode bal te zitten. Eerst moet er balans gevonden worden met de voeten op de grond en daarna met de voeten van de grond. Bij het zitten met de voeten aan de grond ontspannen beide vrijwilligers. Daarbij krijgen ze beide de drang om te bewegen. De eerst vrijwilliger zet zich schrap op het moment dat de voeten van de grond komen. Ze houdt zich voornamelijk bezig met niet te vallen. De tweede vrijwilliger zoekt naar haar evenwicht van binnenuit op het moment dat de voeten van de grond gaan.

De op deze avond gedane oefeningen zijn enkel een begin in de haptonomie en een voorbeeld voor de oefeningen die gedaan worden. Het aanvoelen van je lichaam vergt veel oefening. Na de afsluiting en de gebruikelijke evaluatie is het tijd om samen nog na te praten.

hbcafeutrecht20mei

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met:

Laura Drupsteen-Twigt
Haptotherapeut voor kinderen, jongeren en volwassenen
Synergos
Regentesselaan 21
3818 HH Amersfoort
Tel praktijk: 033-7600007
l.drupsteen@synergos.nl
www.synergos-haptotherapie.nl