26-01-2023 HB-Café Zuid-West: Hoogbegaafde hulpzoekers

Door: Wieteke Avontuur en Rogier Poels

Er is steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid, ook bij hulpverleners. Helaas is er vaak nog weinig kennis over hoogbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg. HB-Café Zuid-West staat op donderdag 26 januari 2023 stil bij verschillende obstakels die hoogbegaafde hulpzoekers (naar het boek van Lukien Hoiting en Noks Nauta) tegen kunnen komen in de GGZ en hoe jij als hoogbegaafde in de GGZ, of juist ter voorkoming daarvan, daarmee om kunt gaan.

Rogier Poels en Wieteke Avontuur, beiden werkzaam in de GGZ en actief in het Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid, zullen stilstaan bij verschillende veelvoorkomende misdiagnoses. Aan de hand van verschillende theorieën over hoogbegaafdheid staan ze ook stil bij kenmerken van wat in GGZ-land psychopathologie heet, die misschien toe te schrijven zijn aan kenmerken van hoogbegaafdheid en daarmee dus op een andere manier benaderd of behandeld zouden moeten worden.

Tevens zullen we een interview zien met een ervaringsdeskundige met negatieve ervaringen in de GGZ omdat daar haar hoogbegaafdheid niet werd herkend en dus ook niet kon worden meegenomen in de behandeling. Zij zal ook vertellen wat wel hielp in een behandeling voor psychische klachten die hoogbegaafdheid hierin wel meenam en wat het resultaat hiervan voor haar was.

Het is in dit HB-café niet de bedoeling om stil te staan bij psychische problemen van individuele bezoekers. Er kan vooral eigen kennis worden opgedaan op het gebied van overeenkomsten en verschillen tussen hoogbegaafdheid en psychische klachten. Voor persoonlijke hulpvragen verwijzen we je graag naar de lijst hulpverleners en coaches op de website van het IHBV of het LKPHB.

Rogier Poels (1977) is GZ-psycholoog en psychotherapeut. In zijn praktijk in Breda geeft hij zowel individuele als groepspsychotherapie specifiek gericht op het snijvlak van psychische problemen en hoogbegaafdheid. Tevens draagt hij bij aan het opleiden van collega hulpverleners door middel van lesgeven, supervisie en leertherapie.

Wieteke Avontuur (1973) is sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Breburg. Ze was jarenlang als vrijwilliger betrokken bij HB-Café Zuid-West en richtte met anderen het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB) op. Haar missie is om van binnenuit verandering teweeg te brengen zodat hoogbegaafdheid gezien en meegenomen wordt in de behandeling.

HB-Café Zuid-West is een initiatief van het IHBV, het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen. Een HB-Café is een informatieve, informele bijeenkomst om kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid te vergroten, en daar in een veilige en ongedwongen sfeer over te kunnen praten.

We houden dit HB-Café op 26 januari 2023 op een nieuwe locatie: de zaal van café De Haagse Poort aan de Haagdijk 149 in Breda. De zaal, achterin het café, gaat open om 19.00 uur. Het inhoudelijke deel begint om 19.30 uur. Koffie en thee zijn bij de toegangsprijs van € 17,50 inbegrepen. Consumpties in de pauze en achteraf zijn voor eigen rekening. Het inhoudelijke deel duurt tot ongeveer 22.00 uur. Daarna is er uitgebreid gelegenheid tot napraten. Deelnemers ontvangen een paar dagen voor het HB-Café een mail met nadere praktische informatie.

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.