19-02-2016: Introductie Hoogbegaafdheid

In Archief Arnhem by HB-Café Arnhem

Hoogbegaafdheid van binnenuit gezien

It depends…..

Op vrijdagavond 19 februari 2016 was er weer een HB-Café in De Coehoorn in Arnhem. We gingen even terug naar de basis: Wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk?

Praten we dan over de meest succesvolle mensen binnen onze maatschappij? In termen van carrière en rijkdom? Of betreft het een hele andere groep?

De afgelopen jaren hebben we binnen het HB-Café Arnhem een mooi aanbod aan interessante bijeenkomsten weten te realiseren. Er is naast een ‘vaste’ groep deelnemers, die we bijna elke keer mogen verwelkomen ook sprake van steeds nieuwe gezichten, nieuwe geïnteresseerden.

Ondanks dat elke bijeenkomst als een losstaand geheel kan worden beschouwd, bouwen we ook voort op eerder opgedane kennis. Dit is een valkuil en maakt de drempel -voor zij die twijfelen- mogelijk hoog, om ook eens aan te schuiven.

Vandaar deze extra bijeenkomst. Spreker was ‘onze’ Rianne, coach en voorzitter IHBV.

En wat bleek, een schot in de roos! We mochten een grote groep nieuwe gezichten verwelkomen, uit diverse windstreken. Op basis van de reacties ter plaatse en de ingevulde evaluatieformulieren concluderen wij dat de avond een succes was.

Om ‘hoogbegaafdheid van binnenuit’ beter te leren kennen, heeft Rianne ons meegenomen binnen een stukje theorie/ definitie (o.a. aan de hand van het Delphi-model). Daarnaast was de avond interactief. Rianne wist prima chocola te maken van de grote diversiteit aan vragen, die bij nader inzien toch veel raakvlakken bleken te hebben en konden worden gecatagoriseerd tot 13 hoofdthema’s.

Van: Hoe bepaal je HB? en Hoe ga je om met niet-HBers? tot ‘Hoe deprogrammeer’ ik mijn onjuiste zelfbeeld? en Wat is de relatie met hooggevoeligheden?

Het ‘warme bad’, het gevoel van herkenning typeert wellicht het meest deze bijeenkomst. Dit terwijl er ook ruimte was voor een kritische noot en ruimte voor discussie. Een deelnemer vroeg zich af of er -wanneer er sprake is van zoveel mogelijke kwetsbaarheden- wel gesproken kan worden over hoogbegaafdheid. Dit omdat een ‘echte hoogbegaafde’ ook voor zulke issues wel een oplossing zou moeten kunnen bedenken.

Met deze opmerking gaf hij een kijkje op zijn visie ten aanzien van de vraag waar dit verslag mee begon:

Wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk? Praten we dan over de meest succesvolle mensen binnen onze maatschappij? In termen van carrière en rijkdom?

Of betreft het een hele andere groep? Ik denk dat laatste.

Alhoewel, onder de (meest) succesvolle mensen zitten hoogbegaafden, maar niet alle succesvollen zijn ook hoogbegaafd! Het ligt dus een stuk genuanceerder.

It depends…..

 

 

Chantal Berens