21-09-2012: “Hooggevoeligheid’ Wat is het en hoe ga ik ermee om”

In Archief Arnhem by HB-Café Arnhem

Toen ik om op 21 september 23.05 uur in een betegelde ruimte annex de bar even (o.a.)  reflecteerde op de avond, merkte ik dat een lach van oor tot oor mijn gezicht vulde. Ondanks of juist dankzij de uitwerking van het thema tijdens het hb-café was het een heerlijke ervaring en toog ik blij dat ik weer geweest was naar huis.

Voor de 40 bezoekers van het hb-café was het thema ‘hooggevoeligheid’ de aanleiding om op 21 september naar Arnhem te komen. De aankondiging gaf aan dat veel slimme mensen ook hooggevoelig zijn. Wat dat precies is zou Gemma Geertshuis (Coaching ‘De Blauwe Diamant’ zie: http://www.blauwediamant.nl/ ) deze avond inhoudelijk begeleiden. Er was in het eerste deel van de avond een korte inleiding waarna er diverse interactieve werkvormen door Gemma werden begeleid. Daarin konden we eigen ervaringen met elkaar delen aan de hand van vragen die werden voorgelegd. Onderbroken door een pauze waarin we gezellig (hernieuwd) kennis maakten en onze gedachten de vrije loop lieten, zetten we de avond voort met een vernieuwde opstelling en tafelgesprekken. De avond werd door Gemma afgesloten met een korte meditatie om ons geheel geaard weer terug te laten keren naar de bar. Daar was het nog lang gezellig!

HBcafearnhem21-9

Over hooggevoeligheid zijn verschillende theorieën, die naast elkaar bestaan. Er is niet één (verklarings-)model en ook de combinatie met hoogbegaafdheid is niet wetenschappelijk vastgesteld. Gemma refereerde m.n. aan Elaine Aron en haar boek The Highly Sensitive Person (HSP), waar ze zelf in 1998 mee in aanraking was gekomen in haar zoektocht t.a.v. haar eigen hooggevoeligheid. Zonder verder nadrukkelijk stil te staan bij de theorie van Elaine werden we gevraagd onze eigen beleving van hooggevoeligheid te benoemen. Reacties uit de zaal leverde begrippen op als: prikkels, aanvoelen, emoties/stemmingen, communicatie op zielsniveau, anders zijn, veel waarnemen, druk zijn en pijn door harde geluiden of iets op de huid. Mede n.a.v. de vraag ‘waar heb jij last van en wat heb je nodig om beter om te gaan met jouw hooggevoeligheid?’ ontstond een korte discussie waarin centraal stond of het alleen een last is; het zou toch ook een kracht kunnen zijn? Typerend natuurlijk dat hb-ers een onderwerp altijd van meerdere kanten benaderen!

Gemma hanteerde tevens het Delphi-model (zie: http://www.oya-productions.nl/voorwoord.htm) om de gevoeligheidskant van hoogbegaafdheid toe te lichten, daarin geholpen door Rianne van de Ven (die deze avond organiseerde vanuit het IHBV). Uiteraard leverde ook dit discussie op en spraken we over de 20% (vermeende) hooggevoeligen en de 2% hoogbegaafden met de vraag of de laatste altijd tot de eerste groep behoren. Onderdeel in deze discussie was de vraag of je als hb-er (je) hooggevoeligheid uit kunt schakelen of dat deze altijd onderdeel is van je zijn (in het verlengde de vraag: kun je je intelligentie uitschakelen?). Vervolgens kwamen we op de begrippen karakter, persoonlijkheid en kenmerk waar we uiteraard ook geanimeerd over uitwisselden, zonder tot een, voor zover mogelijk, definitief uitsluitsel te komen. In de tafelgesprekken hielden we ons daarna bezig met de vraag hoe je je hooggevoeligheid kunt laten samenwerken met je hoogbegaafdheid. Voor sommigen paradoxaal, voor anderen triviaal of juist cruciaal; ‘Hb = hooggevoelig, het is niet te scheiden, de samenwerking is de centrale vraag, het is wat je bent’ kwam er o.a. terug na overleg.

Een van de deelnemers droeg bij door te refereren aan Sylvia van Zoeren (http://www.de-praktijk.org/) die zich m.n. richt op hooggevoeligheid bij kinderen (boek: De Zintuigenboom), maar ook een mogelijk interessant boek heeft geschreven voor volwassenen (boek: Doe de Energieswitch). Een ander gaf aan dat er in het onderwijs vanuit meerdere organisaties aandacht is voor dit onderwerp (uw notulist faalde in het noteren van de geopperde zaken).

Na dit intermezzo was het tijd om tips te gaan verzamelen. De vraag was ‘hoe kun je met hooggevoeligheid dealen?’ en in de tafelgesprekken zouden we tot tips voor de hoogbegaafden moeten komen. De opbrengst was van een hoog hb-gehalte, dus enige eigen interpretatie bij het volgende is van belang:
– je zit in een discobal en kunt wel naar binnen kijken maar niet naar buiten
– een op een gesprekken opzoeken, weg van het rumoer
– doseer (net als dat je slechts af en toe naar blues moet luisteren)
– gehoorbeschermers
– intuïtie toelaten
– werken vanuit kernkwadranten (Daniel Ofman, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwadrant_van_Ofman)
– ben je bewust van je Belbin-rol (http://www.belbin.com/)
– idem MBTI-profiel (http://nl.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator)
– humor brengt ontspanning
– verwachtingen checken (controle vragen stellen, NIVEA: niet invullen voor een ander)
– sporten, bewegen, natuur opzoeken

Aan het einde gekomen van haar programma vroeg Gemma de aanwezigen ontspannen te gaan zitten voor een meditatief moment, hetgeen zij begeleidde met een door haar uitgesproken tekst. Met de uitnodiging een e-mailadres achter te laten om de vragenlijst van Elaine Aron te ontvangen en onder dankzegging voor de aandacht sloot Gemma vervolgens af, gevolgd door applaus van de aanwezigen. Rianne dankte Gemma en de aanwezigen en nodigde iedereen uit na te praten op het www.hb-forum.nl, waarna een grote groep naar de bar toog voor……’tja waarvoor eigenlijk? Afijn wat het ook was; er werd in diverse wisselende samenstellingen druk gepraat onder het genot van een drankje en slechts langzaam en met (althans voor uw notulist) verlangen naar een volgend hb-café liep de zaal en vervolgens de bar langzaam leeg….. Op naar een volgend hb-café in Arnhem, 23 november, met als thema: ‘hb en conflicten op het werk’.

Opgetekend door Porcay (forumnaam hb-forum).